Agencja filmowo-reklamowa AimArt

Kontakt email, www
Kragujewca 6/35
85-863 Bydgoszcz , woj. Kujawsko-Pomorskie

Gadżety

Specjalizacje:

  • Gadżety

O nas

Znakomitym uzupenieniem strategii marketingowej firmy jeststworzenie filmu reklamowego. Film w zalenoci od potrzeb moeprzedstawia produkty firmy, jej histori, nowoczesne technologiezastosowane w firmie, szkolenia zawodowe, wdraanie produktw. Dzikiatwemu w odbiorze przekazowi klienci zachcani s do wsppracy zprzedsibiorstwem i buduj pozytywne podejcie do firmy.Zobacz niektre z naszych realizacji:Zalety firmowego filmu reklamowego:przyciga on uwag kontrachentw,zachca do kupna produktw lub usugiwzbudza zaufanie i podnosi presti firmysuy jako reklama na stronie wwwjest jednym z najsilniejszych rodkw marketingowychpromuje firm w sieci (np. na Youtube)   Stworzone przez nas produkcje charakteryzuj si: du dynamik,nowoczesnym montaem, interesujc treci, wysok jakoci obrazuHD. Kady etap produkcji jest konsultowany z klientem, w celuzapewnienia penej zgodnoci oczekiwa z kocowym efektem filmureklamowego. Wzbudzajca zainteresowanie tre oraz ciekawerealizacje zapewniaj firmie dodatkowe korzyci marketingowe -ludzie polecaj sobie produkowane przez nas filmy, ronie ogldalno,samoistnie napdza si reklama naszych klientw.    ReklamaTelewizyjna TV:    Film Reklamowy dla Firm:   Teledyski - Wideoklipy:    Strony InternetoweWWW:    Filmy lubne -Wideofilmowanie:    Kontakt