Ulica Augustyna Kordeckiego - Bydgoszcz

  • PHU Stamax s.c. Maria Ćwiklińska Maciej Ćwikliński

      Firma Stamax powstała w 1988 roku jako dwuosobowa spółkacywilna. Początkowo podstawowym przedmiotem działalności byłyusługi poligraficzne. Kilka lat później Spółka poszerzyła swojądziałalność o wykonywanie nadruków na upominkach reklamowych.Wykorzystując koniunkturę i duże zapotrzebowanie rynku na art.reklamowe rozpoczęto powiększanie produkcji, utworzono dział handlowy oraz dział marketingu. Zwiększona produkcja oraz planowanydalszy rozwój skłoniły właścicieli do kolejnych inwestycji orazposzerzenia działalności o bezpośredni importart.reklamowych.W roku 2007 została oddana nowa hala produkcyjna  wraz znowoczesnym parkiem maszynowym ,a…
    Kordeckiego Augustyna (Księdza Augustyna Kordeckiego) 3 Bydgoszcz
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Kordeckiego, Bydgoszcz